Bu serviste lisans öğrencilerinin üniversite ortak derslerine ve
SBE Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans derslerine ait final sınav salonlarını listeyebilirsiniz
Numara : Örn. Birinci öğretim: 1010.15015, İkinci öğretim: G1010.15015, Uzaktan eğitim: U1010.15015>, Yüksek Lisans: 1560E50016
Sınav yerinin hatalı olduğunu düşünen SBE yüksek lisans öğrencileri Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 264 295 55 61 ile iletişime geçebilirler.