Bu serviste öğrencilerin üniversite ortak derslerine ait final sınav salonlarını listeyebilirsiniz
Numara :
Örn. Birinci öğretim: 1010.15015 veya B171015015 , İkinci öğretim: G1010.15015, Uzaktan eğitim: U1010.15015, Yüksek Lisans: 1560E50016

Üniversite ortak derslerine ait sınavlar, aynı anda başlayacak ve tek kitapçıkta yapılacaktır.
Birden fazla dersi aynı oturumda olan öğrenciler için ek süre verilecektir.
Bu derslerin saatlerinde herhangi bir çakışma durumu söz konusu değildir.